Tài xỉu quốc tế Nền tảng tin cậy

Skip to main content

KHOA
SƯ PHẠM MỸ THUẬT (SPMT)

1. CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật ở các trường ở bậc học phổ thông và các trường chuyên nghiệp. Cử nhân Sư phạm có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác các tác phẩm về Mỹ thuật đồng thời có thể học tiếp ở các bậc cao hơn cũng như tham gia tổ chức các hoạt động Mỹ thuật. Khoa SPMT bao gồm 01 ngành và chuyên ngành:

  • Sư phạm Mỹ thuật (Art education)

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:
– Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường THCS, Trung cấp Mỹ thuật hoặc các giảng viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành.
– Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có đào tạo về Mỹ thuật hoặc thực hiện các công việc liên quan đến mỹ thuật…
– Họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

3. Ban chủ nhiệm khoa

ThS. Lê Nguyễn Đăng Doan – Phó Trưởng khoa Phụ trách

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA SINH VIÊN các khoá


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT