Tài xỉu quốc tế Nền tảng tin cậy

Skip to main content
Khoa Mỹ Thuật TẠO HÌNH (MTTH)

Khoa
Mỹ Thuật TẠO HÌNH (MTTH)

1. CHỨC NĂNG ĐÀO TẠO

Đào tạo các họa sĩ, nhà điêu khắc chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật tạo hình
truyền thống và đương đại; có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp.
Thúc đẩy đồng thời các năng lực kỹ thuật và ý tưởng ở người học thông qua chương trình học được thiết kế có sự gắn bó chặt chẽ giữa các yêu cầu thực hành và lý luận trong sáng tác mỹ thuật;
Tăng cường ở sinh viên nhận thức về trách nhiệm và mối liên hệ với môi trường văn hóa và xã hội bằng cách cung cấp cho sinh viên các cơ hội thâm nhập thực tế, tương tác với xã hội và khám phá văn hóa trong suốt thời gian học tập;
Cung cấp kiến thức và kỹ năng xử lý kỹ thuật với các chất liệu sáng tác khác nhau; Chuẩn bị cho sinh viên các khả năng cần thiết để có thể tiếp tục theo học chương trình cao học mỹ thuật.
Khoa MTTT bao gồm 2 ngành: Hội Họa và Điêu Khắc và 3 chuyên ngành:

  • Tạo Hình Đa phương tiện (Intermedia Arts)
  • Hội Họa (Painting)
  • Điêu Khắc (Sculpture Art)

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CN Tạo Hình Đa phương tiện: Có đủ năng lực để tham gia làm việc ở lĩnh vực mỹ thuật, cơ quan văn hóa và nghệ sĩ tạo hình chuyên nghiệp.
CN Hội Họa: Có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:
– Họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế;
– Giáo viên giảng dạy mỹ thuật tạo hình ở các bậc học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Giáo viên giảng dạy mỹ thuật ở các bậc học phổ thông (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung)
– Họa sĩ phụ trách công tác chuyên môn mỹ thuật, mỹ thuật phong trào, văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động tại các đơn vị, cơ quan văn hóa, hành chính sự nghiệp và địa phương các cấp;
– Họa sĩ đảm nhận các chuyên môn mỹ thuật hoặc nhiệm vụ sáng tạo trong các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ;
CN Điêu Khắc: Có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:
– Có khả năng công tác chuyên ngành ở các cơ quan Văn hóa cấp sở, phòng, tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã trong hệ thống các cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan nước ngoài;
– Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành và phổ thông (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);
– Nhà Điêu khắc sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

3. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

ThS. Nguyễn Thị Hiền Lê – Phó Trưởng Khoa phụ trách
ThS. Phan Thanh Quang – Phó Trưởng Khoa

Một số tác phẩm của sinh viên


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH