Tài xỉu quốc tế Nền tảng tin cậy

Skip to main content
Backgound gioi thieu truong dai hoc nghe thuat

ĐẢNG ỦY

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHNT, ĐHH

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

I. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNT, ĐHH

1. Đ/c Phan Lê Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

2. Đ/c Đỗ Xuân Phú, Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đ/c Võ Quang Phát, Đảng ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Ánh Dương, Đảng ủy viên

II. Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy

1. Đ/c Võ Quang Phát, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

2. Đ/c Nguyễn Ánh Dương, Ủy viên

3. Đ/c Nguyễn Văn Minh, Ủy viên

III. Các chi bộ trực thuộc

1. Chi bộ Phòng Đào tạo, Bảo đảm chất lượng và Công tác sinh viên (03 đảng viên)

          – Đ/c Đỗ Xuân Phú, Bí thư chi bộ

2. Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất (06 đảng viên)

          – Đ/c Nguyễn Ánh Dương, Bí thư chi bộ

3. Chi bộ Khoa học – Tài chính (05 đảng viên)

          – Đ/c Trần Thị Hoài Diễm, Bí thư chi bộ

4. Chi bộ Khoa Sư phạm Mỹ thuật (08 đảng viên)

          – Đ/c Lê Đăng Thông, Bí thư chi bộ

          – Đ/c Hoàng Phúc Quý, Phó Bí thư chi bộ

5. Chi bộ Khoa Mỹ thuật ứng dụng (04 đảng viên)

          – Đ/c Phan Quang Tân, Bí thư chi bộ

6. Chi bộ Khoa Mỹ thuật tạo hình (07 đảng viên)

          – Đ/c Phan Thanh Quang, Bí thư chi bộ